𝗣𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗭𝗲𝗶 – 𝗟𝗲̂ Đ𝘂̛́𝗰 𝗧𝗵𝗼̣

𝗣𝗲𝗻𝘁𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗧𝗵𝗲 𝗭𝗲𝗶 – 𝗟𝗲̂ Đ𝘂̛́𝗰 𝗧𝗵𝗼̣
” 𝑵𝑯𝑨̀ ” 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 𝒂𝒏 𝒄𝒖̛,
𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒉𝒆̂́.
Địa điểm : tòa The Zei Lê Đức Thọ , Hà Nội
Diện tích : Căn hộ 257.8m²
𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕
___________________
𝙈𝘼𝙓𝙓 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙂𝙉 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙄𝙊𝙍
Địa chỉ : 7A – Lê Đức Thọ – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline/Zalo: 0942816989 – 0934506186
Mail : Maxxdesign.corp@gmail.com
Gọi điện thoại
0942.81.69.89
Chat Zalo